Registreringsskjema for frivillige
Velkommen til vår frivilligportal! Portalen er vårt viktigste verktøy i arbeidet med å rekruttere og koordinere de frivillige mot alle våre aktiviteter.

Informasjonen du legger inn i dette skjemaet vil ikke uten ditt samtykke bli benyttet til andre formål enn planlegging og gjennomføring av aktiviteter i regi av oss. Ønsker du å vite mer om hva det vil si å jobbe som frivillig, finner du mer informasjon på vår hjemmeside.

Personalia Aktiviteter Bekreft Kvittering
For å søke som frivilligmå du ha fylt 18 år. Pass på at kontaktinformasjonen er korrekt (spesielt mobil og e-post), slik at vi har mulighet til å kommunisere med deg underveis i rekrutteringsprosessen.

Personalia
Kontaktinfo
Språk